Upplands län är beläget i mellersta Sverige, närmare bestämt i östra Svealand, precis intill Östersjön. Landskapet gränsar till Södermanland, Västmanland och Gästrikland och är allmänt känt som fornlämningarnas och slottens landskap.

Det är Svenska kyrkan som agerar huvudman för begravningsverksamheten i större delen av landet, undantaget är Stockholms stad och Tranås. Svenska kyrkans ansvar innefattar bland annat tillhandahållande av gravplats, kremering och gravsättning som betalas genom en begravningsavgift. Det finns olika sätt att begravas på, bland annat genom jordbegravning, minneslund och att sprida aska.

 

 

Ett historiskt landskap med många vackra platser

Som namnet låter påskina är Uppland ett landskap rikt på historia och vackra platser, inte minst kyrkor med anor långt tillbaka i tiden. Några exempel är Gamla Uppsala kyrka, Sankt Peters kyrka, Täby kyrka och Dalby kyrka. I dessa kyrkor arrangeras regelbundet traditionella högtidsstunder såsom dop, bröllop och begravning och det finns möjlighet att samlas efter högtidsstunden i närliggande samlingslokaler.

  • Gamla Uppsala kyrka tillhör Uppsala stift och är en så kallad församlingskyrka. I mittgången ligger den svenska vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius begravd och invändigt finns bevarade träinventarier från 1100-talet.
  • Sankt Pers kyrka tillhör också Uppsala stift och är belägen i stadsdelen Kvarngärdet i centrala Uppsala. Detta är en modernare distriktskyrka byggd 1987 med intilliggande samlingssal.
  • Täby kyrka tillhör Stockholms stift och är en så kallad församlingskyrka. Ursprungligen byggd i slutet av 1200-talet och välkänd för sina vackra målningar. Täby kyrka har plats för cirka 160 personer och många väljer att samlas i Täby gård efter begravningen.
  • Dalby kyrka är vackert belägen på en udde med utsikt mot Dalbyviken i sjön Ekoln. Kyrkan tillhör Uppsala stift och de äldsta delarna härstammar från 1200-talet. Dalby kyrka har genomgått ett par renoveringar genom årens lopp, och präglas av nationalromantik såväl invändigt som utvändigt samt av vitputsad natursten, tegel och skiffer som smyckats med vackra mönster.