Centralt i Uppsala finner man Gamla kyrkogården, en kyrkogård med anor från 1600-talet. Här vilar flertalet namnkunniga personer, bland andra Gustaf Fröding, Bruno Liljefors, Hans Rosling, Gösta Knutsson och Dag Hammarskjöld. Totalt vilar här drygt 14.000 personer. Att Gustaf Fröding är begraven här, som var värmlänning och mest är förknippad med det landskapet, beror på att han var intagen på Ullåkers sjukhus i Uppsala där han dog.

Med 400 års historia ger kyrkogården en god inblick i social utveckling av trakten och även hela landet. Då den första kyrkogården anlades ansågs platsen ligga utanför staden och det var en fattigkyrkogård där man, om man hade råd, kunde sätta ett järnstaket runt graven för att skydda den mot inkräktare. Idag finns staketen kvar som prydnad. Sedan 1800- talet är det en kyrkogård för alla Uppsalabor, oavsett status.

På Gamla Kyrkogården finner man Nationsgravarna vilka är studentnationernas gravar. Förr i tiden fraktade man oftast inte hem studenter som dog på annan ort. Men det behöver inte nödvändigtvis vara en student som ligger i en av dessa gravar utan det kan också vara en ämbetsman vid nationen eller en person som haft någon anknytning till den.

På 1900-talet tillkom Ängskyrkogården där man finner Estoniamonumentet, minneslunden, Estoniaplatsen och Stillhetens kapell. Estoniaplatsen med sitt monument är ritad av Ragnhild Brodow i samarbete med Monica Sandberg och kyrkogårdens personal. Stillhetens kapell är ritat av arkitekt Gösta Wikfors.

Gamla Kyrkogården är en klassisk och mycket vacker kyrkogård med planterade alléer och monument. För att få mer information kan man under sommaren följa med på en guidad tur arrangerad av Svenska Kyrkan. Man kan självklart också besöka kyrkogården på egen hand; kartor och information finns på Svenska Kyrkans hemsida. För den mörk- och spökrädde bör man dock undvika Gamla Kyrkogården i mörker. Redan då den togs i bruk började ryktena gå om att den hemsöktes och i mitten av 1800-talet var ryktena så intensiva att de flesta undvek platsen efter att mörkret inträtt.