Vikten av att hålla tomt och trädgård i gott skick året om är A och O för att säkerställa att växter, träd och blommor mår gott. Ett av de områden vi har bäst klimatkännedom om i Sverige är Uppland där den dagliga temperaturen uppmättes redan för tre sekel sedan. Den historiska klimathistoriken hjälper avsevärt när det kommer till att ta rätt hand om blomster, växter och träd.

Privata trädgårdar

Bortsett från de svenska öarna Öland och Gotland uppvisar Uppland den minsta höjdskillnaden bland svenska landskap. Här finns ingen plats högre än 113 meter över havet och den lokala temperaturen regleras därför av avståndet till Östersjön och i viss mån söderliggande Mälaren. Mindre trädgårdar som tillhör privata villor eller hus kan många gånger klara sig bra med normalt underhåll. Det vill säga lagom bevattning under varmare perioder och grundläggande förberedelser inför vintervilan. I vissa fall kan det vara bra att få hjälp av professionella trädgårdsmästare som har kännedom kring olika växter och blomster. Beroende på planta krävs ibland lite mer omhändertagande och när det kommer till trädbeskärning ska helst en erfaren trädgårdsmästare ta sig an jobbet.

Offentliga platser

Stockholm är en del av Uppland, vilket innebär att landskapet har ett stort antal offentliga platser så som parker, promenader och andra stora gräsbevuxna områden. För dessa platser krävs en noggrann planering av trädgårdsmästare som besitter god kännedom kring både växter och årstidernas effekt på plantering. Kyrkogårdar finns det flera av i Uppland och i dessa fall kan trädgårdsmästare på antingen anhörigas- eller kommunens önskan sköta gravar med arrangemang och underhåll. Vinterhalvårets temperaturer avgör hur mycket som går att plantera; med tjäle i marken går det inte att gräva eftersom markvattnet fryst till is.

Rosendals Trädgård på Djurgården i Stockholm är en offentlig verksamhet med så kallade biodynamiska odlingar. I över tre århundraden har trädgårdsmästare omsorgsfullt tagit hand om Rosendal och vill du lära dig mer om trädgårdskonsten är platsen öppen för besök från och med februari 2019.